We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

about

ENGLISH VERSION BELOW

W roku pandemicznym 2020 nasze prezentacje utworów wielokanałowych muzyki eksperymentalnej odbędą się w zmienionej formule. Wspólnie z galerią Dizajn BWA Wrocław w przestrzeni miejskiego społecznego zdroju (bwa.wroc.pl/events/zyjnia-wystawa-5/) przygotowaliśmy 5-kanałowy system nagłośnieniowy oraz program akuzmatycznych projekcji dźwiękowych pod nazwą Radio Żyjnia. Odbywały się codziennie w dwóch godzinnych slotach w formie instalacji dźwiękowych. W formie albumu prezentujemy ich binauralne wersje tych utworów - odsłuch na słuchawkach najbardziej przybliża doświadczenie z Żyjni.

Radio Żyjnia jest nie tylko formułą przestrzeni dźwiękowej dla miejskiego sanatorium. W wybranych przez nas utworach staramy się poruszać zagadnienia wpisane w naturę tego miejsca, jak głęboka adaptacja i praktyki artystyczne w dobie kryzysu klimatycznego, związanych z nimi ideom pogłębionego słuchania (deep listening) czy ekologii i pejzażu dźwiękowego (soundscape). W programie znajdą się kompozycje premierowe, przygotowane specjalnie na nasze zaproszenie, jak i utwory oddające stan współczesności rozszerzone dla naszego systemu nagłośnieniowego. Kontynuujemy też prezentacje kompozycji z kanonu tradycji przestrzennego eksperymentu dźwiękowego.

Część prezentowanych przez nas prac jest również próbą kreacji dźwiękowej opartej na wizji Neutrdromu Jerzego Rosołowicza - przestrzeni dla działań neutralnych, celowo unikających narracyjności, znaczenia i intencjonalności na rzecz pracy w procesie, bliskich naturze i idei współistnienia wszystkich istot, zrodzonych ze samoświadomości bliskości samozagłady. Ta powstała w 1967 roku praca jest jednym z niewielu przykładów polskiej sztuki konceptualnej odwołującej się do zjawisk dźwiękowych. Prezentacje tych utworów są częścią Sympozjum Wrocław 70/20 - oddolnego programu obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław '70

Opisy utworów dostępne po kliknięciu w track.

* utwory powstały na zamówienie Canti Spazializzati.


Edycja #1:
www.facebook.com/events/232547028051698/

Beniamin Głuszek - Fale neutralne (2020) *
Marta Sniady - Ore (2015)
Bartek Kujawski - Psychomachia (quadraphonic mix) (2020) *Edycja #2:
www.facebook.com/events/3142568352538868/

Aleksandra Słyż - Iridescence (2020) *
Michał J. Biel - Zapośredniczanie (2020) *
Piotr Bednarczyk - blended (2020) *Edycja #3:
www.facebook.com/events/1312828179062805/

FOQL – stock soundscapes for future walks (2020) *
Zosia Hołubowska – Śpiewając Warmię (2020), 5 kanałów audio, 26’00” **
Ryszard Lubieniecki – O cieco mondo (after Jacopo da Bologna/Codex Faenza) (2020) *Edycja #4 - fb.me/e/fuNFD2cxk

Izabela Smelczyńska – Cała Polska śpiewa z nami / The Whole of Poland Sings with Us (2020) *
To się nie uda / It Won’t Work (Gęca/Barski) – Dla tych, co nie śpią / For Those Awake (2020) *
Robert Piotrowicz - Nie wiem jaki to będzie utwór / I Don't Know What Kind of Piece It Is Going to Be (2020) *


In the pandemic year of 2020, our presentations of multi-channel experimental music pieces will assume a different format. In cooperation with the BWA Wrocław Dizajn Gallery, we have developed a 5-channel sound system and a programme of acousmatic sound projections called Radio Żyjnia, situated within the space of the urban public health resort. They took place daily in two one-hour slots in the form of sound installations. The album presents these pieces in their binaural versions – for the best experience similar to that at Żyjnia, we recommend listening to them through headphones.

Radio Żyjnia is not just a concept of sound space for the city sanatorium. Through the selected pieces, we attempt to address issues inherent in the nature of this place, such as deep adaptation and artistic practices in the time of a climate crisis, related ideas of deep listening as well as ecology and the soundscape. The programme will include première compositions, developed exclusively at our invitation, as well as works reflecting the state of the present day, expanded for our sound system. We also continue to present compositions drawn from the canon of spatial sound experimentation.

Part of the presented works constitutes an attempt at sound making based on Jerzy Rosołowicz's vision of Neutrdrom – a space for neutral actions, deliberately evading narrative, meaning and intentionality in favour of process work, close to nature and the idea of coexistence of all beings, born out of the self-awareness of the impending self-destruction. Created in 1967, this work remains one of few examples of Polish conceptual art dealing with sound phenomena. Presentations of these pieces are part of the Wrocław 70/20 Symposium – a grassroots programme celebrating the 50th anniversary of the Wrocław '70 Visual Arts Symposium.

credits

released November 9, 2020

O Canti Spazializzati
Prowadzony od roku 2018 cykl warsztatowo-koncertowy poświęcony teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej skupionym na koncepcjach uprzestrzenniania kompozycji dźwiękowych stworzonych dla wielokanałowego nagłośnienia. Łączy ideę prezentacji nowych projektów muzycznych z umożliwieniem artystom rozwijania przestrzennych aspektów kompozycji dźwiękowej i stworzeniem platformy współpracy pomiędzy młodymi muzykami, kompozytorami i artystami dźwiękowymi. Cykl jest kontynuacją idei Canti Illuminati Festivalu poświęconego prezentacji nowych zjawisk w muzyce elektronicznej oraz wrocławskiej tradycji kwadrofonicznej (prezentowanej w rozbudowanym programie podczas 14. edycji Sceny Dźwiękowej Przeglądu Sztuki Survival).

Kurator: Daniel Brożek
Zespół produkcyjny: Joanna Sokalska, Beniamin Głuszek, Jan Chrzan, Iga Czarny
organizator: Fundacja Pozytywka
współorganizatorzy: Dizajn BWA Wrocław, Sympozjum Wrocław 70/20
identyfikacja wizualna: Karolina Pietrzyk (karolinapietrzyk.info ) + Gilbert Schneider (gilbertschneider.com) + Mateusz Zieleniewski (www.mzieleniewski.com )
Cykl współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia | www.wroclaw.pl

license

all rights reserved

tags

If you like Canti Spazializzati x Radio Żyjnia, you may also like: